100% įsipareigojimai

Įsipareigojame kurti, gaminti, tiekti tik aukščiausios kokybės produktus bei siūlyti kvalifikuotas paslaugas. Mūsų sėkmės garantas, užtikrinant aukščiausią meistriškumo lygį bei paslaugų ir produktų patikimumą – vykdoma integruota Visuotinės Kokybės Valdymo programa.

Saugumas ir sveikata

Įsipareigojame kurti, gaminti ir visame pasaulyje tiekti tik tokius gaminius, kurie atitinka ir netgi viršija teisinius bei tarptautinius maisto produktams keliamus reikalavimus. Siekiame sukurti sveiką darbo aplinką, kurioje mūsų darbuotojams, subrangovams, tiekėjams ir klientams būtų sudarytos sąlygos ne tik mokytis, bet ir užtikrinamas jų saugumas.

Darni plėtra

Įgyvendindami savo strateginius, ekonominius ir veiklos tikslus, prisiimame atsakomybę griežtai kontroliuoti daromą poveikį aplinkai, gerbiant vietinių bendruomenių ir visų susijusių asmenų interesus.