Siekiame ne tik sumažinti poveikį aplinkai, bet ir aktyviai prisidėti sprendžiant klimato kaitos keliamus iššūkius. Be to, žinome, kad tam tikrų ingredientų naudojimas maisto pramonėje gali paveikti biosferą. Taigi, nors siekiame plėstis, tuo pačiu įsipareigojame mažinti savo ekologinį pėdsaką – pirmiausia, naudodami tik aukštos kokybės produktus, kurie tausoja aplinką, ir rūpindamiesi vietos bendruomenėmis. Be to, kiek įmanoma ribojame šiltnamio reiškinį keliančių dujų emisiją (paversdami energiją į CO2), mažiname išmetamų atliekų kiekį ir vandens suvartojimą.

Tvaraus verslo link

Tvirtai pasisakome už tvarų vystymąsi, todėl rūpinamės, kokios įtakos mūsų veikla turės visuomenei ir aplinkai. Dedame dideles pastangas, ieškodami realių sprendimų energijos taupymo, atsinaujinančios energijos ar atliekų tvarkymo srityse.

Stengiamės veikti taip, kad kuo mažiau kenktume aplinkai – ne tik gamyboje, bet visoje veiklos grandinėje – žaliavų gavybos, pakavimo, sandėliavimo, transportavimo ir pristatymo etapuose. Tokį elgesį lemia tiek mūsų įsitikinimai, tiek vartotojų ir klientų lūkesčiai, kaip turėtų elgtis pasaulinio lygio maisto pramonės veikėjai.

Jeigu norite sužinoti daugiau apie mūsų pastangas mažinti poveikį aplinkai, kviečiame apsilankyti kontaktų skiltyje.

The World In Their Hands