Industrinės duonos kepimo kompetencijos centrai

Pagalba industriniams gamintojams

Industrinės ir pusiau industrinės kepyklos visame pasaulyje susiduria su visiškai kitokiais iššūkiais nei smulkieji gamintojai – pirmiausia dėl to, kad skiriasi gamybos mastas ir tempas. Siekdami padėti industriniams klientams spręsti šiuos iššūkius, įkūrėme tarptautinius pramoninio duonos kepimo kompetencijos centrus (toliau – IDKC).

Bandomaieji projektai

IDKC aprūpina klientus įranga ir priemonėmis, skirtomis kurti specifinius kepinius beiištirti ir išbandyti naujoves prieš pradedant gamybą. Šiuo tikslu IDKC turi puikiai įrengtas bandomąsias kepyklas, suprojektuotos specialiai technologinėms naujovėms skatinti ir procesų efektyvumui gerinti.

Specializuoti sprendimai

IDKC dirbančios tyrėjų ir technologų komandos seka naujausias su produktų ingredientais, jų sąveika, procesais ir technologijomis susijusias tendencijas. Tai reiškia, kad mūsų klientams suteikiama jiems pritaikytų sprendimų visuma apimanti ingredientų tiekimą, galutinių produktų ir receptų, pritaikytų prie jų įrangos ir procesų, kūrimą, taip pat proceso įgyvendinimą ir produkto vertinimą.

Be to, IDKC rengia mokymus apie aktualias naujoves ir technologijas, kad mūsų klientai plėtodami savo veiklą galėtų remtis naujausiais kepinių pramonės tyrimais ir inovacijomis.

Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su vietiniu „Puratos“ atstovu.