Privatumo politika

1. Kam taikoma ši politika?

Ši politika taikoma mūsų tvarkomiems Jūsų, kaip fizinio asmens, asmeniniams duomenims. Ši politika netaikoma, kai tvarkomi anoniminiai arba verslo duomenys.

2. Kas tvarko Jūsų asmeninius duomenis?

Mes esame UAB „Puratos Lithuania“, kurios registruota buveinė yra M. Sleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius, įregistruota Juridinių asmenų registre su įmonės kodu 124944429. Telefono numeris yra +370 5 2159705, o el. pašto adresas ‒ info_lt@puratos.com.

Mes esame „duomenų valdytojas‟, tvarkantis Jūsų asmeninius duomenis.

3. Ko mes tikimės iš Jūsų?

Mes tikimės, kad Jūs mums perduosite tik savo asmeninius duomenis. Jeigu perduosite mums kitų žmonių asmeninius duomenis, turite užtikrinti, kad Jums suteikta teisė tai daryti.

Taip pat mes tikimės, kad Jūsų perduodami asmeniniai duomenys yra teisingi ir kad jei tam tikri duomenys pasikeičia, Jūs nedelsiant apie tai pranešite mums.

4. Kodėl mes tvarkome Jūsų asmeninius duomenis?

Tikslai, dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmeninius duomenis, priklauso nuo to, kokiais būdais Jūs su mumis sąveikaujate.

Jūs naršote mūsų svetainėje

 • Mes tvarkome informaciją apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų svetaine, su tikslu įsiminti Jūsų parinktis, tvarkyti ir tobulinti savo svetainę. Daugiau informacijos apie tai pateikiama slapukų politikos aprašyme.

Jūs su mumis susisiekiate (pvz.: užpildote formą mūsų svetainėje arba atsiunčiate mums el. laišką)

 • Mes tvarkome Jūsų asmeninius duomenis su tikslu atsakyti ir išspręsti Jūsų užklausą (pvz.: informacijos užklausa, naujienlaiškio prenumerata, skundas). Šie duomenys tvarkomi su Jūsų sutikimu.

Jūs susikuriate asmeninę paskyrą mūsų svetainėje arba perkate Puratos produktus/ paslaugas

 • Mes tvarkome Jūsų asmeninius duomenis klientų aptarnavimo tikslais, remdamiesi sutarties, kurios dalimi esate, vykdymu. Neturėdami Jūsų asmeninių duomenų negalime tinkamai vykdyti šios sutarties.
 • Taip pat, remdamiesi savo teisėtais interesais, galime tvarkyti Jūsų asmeninius duomenis tiesioginės produktų ar paslaugų rinkodaros tikslais. Manome, kad yra svarbu informuoti savo klientus apie mūsų produktus bei paslaugas. Šis procesas gali apimti profilio sudarymą, tačiau tai neturės Jums įtakos, nebent tik tai, jog siekiame gerinti klientų pasitenkinimą aptarnavimo kokybe bei pateikiant asmeninius pasiūlymus. Dėl šių tiklsų Jūsų asmeninių duomenų teikimas nėra privalomas, todėl Jūs galite nesutikti su tokių duomenų tvarkymu (žr. 8 skirsnį žemiau).
  • Jūs užsiprenumeruojate Puratos veiklas

  • Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai registruojatės Puratos veiklai (pvz. renginiui, dirbtuvėms ar internetiniam seminarui). Tai yra būtina, mūsų susitarimo su Jumis organizuoti šią veiklą, vykdymui. Tai galime daryti bendradarbiaudami su komerciniais partneriais , su kuriais galime bendrinti Jūsų duomenis, atsižvelgadmi į jų teisėtą interesą žinoti, kas registruojasi.
  • Mes taip pat galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginei savo verslo rinkodarai, atsižvelgdami į teisėtus mūsų interesus. Manome, kad svarbu Jus, kaip klientą, informuoti apie savo veiklą. Šį apdorojimą gali sudaryti profilio sukūrimas. Profilio sukūrimas Jums įtakos neturi, išskyrus tai, kad gali pagerinti klientų patirtį ir pritaikyti pasiūlymus, o tai yra pranašumas Jums. Jūsų asmens duomenų pateikimas šiuo tikslu nėra reikalavimas, todėl Jūs galite prieštarauti šiam duomenų tvarkymui (žr. 8 skirsnį žemiau).

  Kiti atvejai

  • Vadovaudamiesi savo teisėtais interesais, galime tvarkyti Jūsų asmeninius duomenis tyrimų ir plėtros tikslais. „Puratos NV‟, siekdama teisėtų interesų, kaip duomenų valdytojas taip pat gali tvarkyti Jūsų asmeninius duomenis korporacijos lygmeniu tyrimų ir plėtros tikslais. „Puratos NV‟ manymu, tyrimai ir plėtra gali padėti gerinti klientų patirtį, produktų plėtrą ir inovacijas, o tai padeda su mūsų produktais susijusiems subjentams (pvz.: klientams, platintojams, tiekėjams ir galutiniams vartotojams). Šiuo tikslu Jūs neprivalote teikti asmeninių duomenų, todėl galite nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu (žr. 8 skirsnį toliau). Į tyrimų ir plėtros veiklą gali įeiti profilio sudarymas. Visi duomenys, iš kurių galima jus identifikuoti, ‒ vardas, adresas ir t. t. ‒ pašalinami. Šis profiliavimas neturi joms jokios įtakos, išskyrus tai, kad toks duomenų tvarkymas gali padėti gerinti vartotojų patirtį, skatinti produktų plėtrą ir inovacijas, taigi, būti naudingas Jums.
  • Remdamiesi Jūsų sutikimu ir atsižvelgdami į Jūsų pasirinkimus, mes galime tvarkyti Jūsų asmeninius duomenis tiesioginės savo ar kitų „Puratos NV‟ įmonių produktų ar paslaugų rinkodaros tikslais. 

5. Su kuo mes dalijamės Jūsų asmeniniais duomenimis?

Mes galime perduoti Jūsų asmeninius duomenis įmonėms, kurios priklauso „Puratos‟ grupei, taip pat bendrovėms, kurios mūsų vardu tvarko asmeninius duomenis (dar vadinamoms „duomenų valdytojais‟), mokslo institucijoms tyrimų tikslais, trečiosioms šalims, kai tam yra teisinė prievolė, savo komerciniams partneriams (pvz. kai organizuojame veiklą kartu) policijai ir teisinėms institucijoms jų prašymu, jeigu jie turi teisę prašyti asmeninių duomenų.

6. Ar Jūsų asmeniniai duomenys gali būti perduoti už Europos Sąjungos ribų?

Mes galime perduoti Jūsų asmeninius duomenis į šalis, esančias už Europos Sąjungos ribų, įskaitant Jungtinės Amerikos Valstijas. Kiekvienas perkėlimas bus grindžiamas atitinkamomis apsaugos priemonėmis (atitinkamu Europos Komisijos sprendimu ir (arba) standartine duomenų apsaugos nuostatomis). Jei norite sužinoti, kaip gauti atitinkamų apsaugos priemonių kopiją, galite susisiekti su mumis adresu, nurodytu aukščiau (2 straipsnis) arba elektroniniu paštu info_lt@puratos.com 

7. Kiek laiko mes saugome Jūsų asmeninius duomenis?

Jūsų asmeniniai duomenys saugomi tiek laiko, kol Jūs palaikote su mumis bet kokius verslo santykius (pvz.: prašote informacijos, perkate mūsų produktus, prenumeruojate naujienlaiškį) ir ne ilgiau nei 10 metų po to, kai šie santykiai nutrūksta.

8. Jūsų teisės

Jūsų galite susisiekti su mumis, kad pasinaudotumėte toliau išdėstytomis teisėmis, remiantis sąlygomis, išdėstytomis taikomuose teisės aktuose.

 • Atšaukti savo sutikimą dėl asmeninių duomenų tvarkymo tokia apimtimi, dėl kurios pradžioje sutikote su savo asmeninių duomenų tvarkymu.
 • Siekti prieigos prie savo asmeninių duomenų arba juos pataisyti, ištrinti ar apriboti jų naudojimą.
 • Nesutikti su bet kokia tiesiogine rinkodara ir (arba) mūsų produktų tyrimais, plėtra ir tobulinimu.
 • Kreiptis dėl asmeninių mums perduotų duomenų perkeliamumo.

Kai kuriomis iš šių teisių galite pasinaudoti per savo asmeninės paskyros nustatymus (jeigu turite tokią asmeninę paskyrą).

Visomis šių teisių galite pasinaudoti susisiekę su mums anksčiau (2 skirsnyje) nurodytu adresu arba info_lt@puratos.com.

Taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai.

1.0 versija, galiojanti nuo 2017 metų spalio 10 dienos.